Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání ode dne protokolárního předání předmětu díla objednateli:

  • 7 let na kování a funkčnost oken
  • 5 let na montáž oken
  • 3 roky na povrchovou úpravu oken

(drobné rozdíly v odstínu jednotlivých prvků, způsobené rozdílnou kresbou a hustotou dřeviny, nejsou důvodem k reklamaci)

Stavební připravenost:

  • dokončení mokrých procesů v interiéru minimálně 14 dnů před zahájením montáže
    • vnitřní omítky (jádra)
    • betonové podlahy
  • zadání váhorysu na stavbě před zaměřením

Správná péče o dřevěná EUROOKNA a vchodové dveře:

Po zabudování oken je bezpodmínečně nutné se postarat o dobré odvětrání, aby také ve fázi vysoké stavební vlhkosti nedošlo k poškození funkce okna. Chraňte okna zvláště během stavebních a omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Kromě toho by měly být použity pouze lepící pásky stálé proti UV záření (např. tesakrepp 4838 nebo tesa-Maskenband 4838), které se současně snášejí s vodou ředitelnými akrylátovými laky. Po ukončení stavebních prací je potřebné základní očistění rámů (za vlhka). Potom doporučujeme ošetřit povrchovou úpravu Holzbalsamem. Prosíme, používejte při čistění oken prostředků neškodných životnímu prostředí, např.neutrální mýdla nebo víceúčelové čistící prostředky. V žádném případě nesmějí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Ošetření povrchové úpravy přípravkem Glasurit Quick & Easy Holzbalsam je nutné provádět 2x ročně po mytí oken.

!!!!! Je nutné, po poškození povrchové úpravy kroupami ošetřit tuto ihned Holzbalsamem.!!!!!

zarucni_podminky